శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన(Sri Murugan Bhajana) II మురుగ మురుగ (Muruga Muruga – you are my Lord Muruga)

భజనలు (Bhajans)

https://omguruguha.com/wp-admin/edit.php

“మురుగ మురుగ (Muruga Muruga)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3): మురుగ మురుగ (Muruga Muruga – you are my Lord Muruga)

****** -: Muruga Muruga II Bhajana Lyrics:- ******

Muruga Muruga Shaktivel Muruga, You Are My Shining Star
Shaktivel Muruga Jnyanavel Muruga, Come To Me Lord Muruga
When I Need You Muruga, You Are There Muruga, Take All My Troubles Away
You’re My God Muruga, You’re My Life Muruga, Vaa Vaa Vadivelava  || 1 ||

Muruga Muruga Shaktivel Muruga, You Are My Shining Star
Shaktivel Muruga Jnyanavel Muruga, Come To Me Lord Muruga
When I Need You Muruga, You Are There Muruga, Take All My Troubles Away
You’re My God Muruga, You’re My Life Muruga, Come to me Lord Muruga, Vaa Vaa Vadivelava, Come to me Lord Muruga    || 2 ||

OM Sharavanabhavaya OM
OM Shanmukha Shivaya OM    || 3 ||

****** -: మురుగ మురుగ II భజన సాహిత్యం:- ******

మురుగ మురుగ శక్తివేల్ మురుగ, You Are My Shining Star
శక్తివేల్ మురుగ జ్ఞ్యానవేల్ మురుగ, Come To Me Lord Muruga
When I Need You Muruga, You Are There Muruga, Take All My Troubles Away
You’re My God Muruga, You’re My Life Muruga, వ వ వడివేలవ  || 1 ||

Muruga Muruga Shaktivel Muruga, You Are My Shining Star
Shaktivel Muruga Jnyanavel Muruga, Come To Me Lord Muruga
When I Need You Muruga, You Are There Muruga, Take All My Troubles Away
You’re My God Muruga, You’re My Life Muruga, Come to me Lord Muruga, వ వ వడివేలవ, Come to me Lord Muruga    || 2 ||

ఓం శరవణభవాయ ఓం
ఓం షణ్ముఖ శివాయ ఓం    || 3 ||

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How do I download and listen the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

About the Author

Ravikanth Bandi ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME