శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Murugan Bhajana) II స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల (Kandhaa Kumara Kathirvela)

భజనలు (Bhajans)

గానం(Sung by) : సుందరం భజన బృందం (SUNDARAM Bhajan Group of Madras)

“స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల (Kandhaa Kumara Kathirvela)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3): శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Murugan Bhajana) II స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల (Kandhaa Kumara Kathirvela)

          ****** -: స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల II భజన సాహిత్యం:- ******

స్కంద కుమ(మా)ర కదిర్వేల
కరుణాకరణే శివ బాల
వరువాయ్ అరుళ్వాయ్ అళగా మురుగ
మాయోన్ మరుగ మయిల్వాగణనే
మురుగ మురుగ మురుగ మురుగ
వరువాయ్ మురుగ మురుగ మురుగ
అరుళ్వాయ్ మురుగ మురుగ మురుగ
అళగా మురుగ మురుగ మురుగ
****** -: (S)Kandhaa Kumara Kathirvela II Bhajana Lyrics:- ******

(S)Kandhaa Kumara Kathirvela
Karunakarane Shiva Bala
Varuvai Arulvai Azhaga Muruga
Mayon Maruga Mayilvaaganane
Muruga Muruga Muruga Muruga
Varuvai Muruga Muruga Muruga
Arulvai Muruga Muruga Muruga
Azhaga Muruga Muruga Muruga

****** -: Meaning:- ******

O Lord Skandha\Muruga\Subrahmanya, the youthful one, please shower Your Grace, O son of Shiva! Please come to us, O beautiful Lord who rides on the peacock. Please come and give us your blessings.

Mayon Maruga – Lord Vishnu’s sisters son i.e. son of Goddess Shankari (Uma) – Saranam Saranam.
Arulvai – please shower Your Grace
Varuvai – Please come to us
Azhagaa – The Lord who is Beautiful – Saranam Saranam.
Mayilvaaganane – The Lord who has peacock as his vehicle – Saranam Saranam.
Karunakarane – The Lord who is temple of compassion – Saranam Saranam.
Kandhaa – Name Of Murgan/Subrahmanya – Saranam Saranam

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

About the Author

Ravikanth Bandi ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME