శ్రీ కార్తికేయ అభిషేకము (Lord Murugan Abhishekam)

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి కుంబాభిషేకం (నీటితో అభిషేకించడం), పాలాభిషేకం లేదా క్షీరాభిషేకం (పాలతో అభిషేకించడం), పంచామృతాలతో, పెరుగుతో, నేయితో, చెక్కరతో, తేనెతో, కొబ్బరి నీటితో జరుపబడిన విశేష అభిషేకము.

దివ్య అభిషేకమును వీక్షించడం కోసం, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (please click here to view the abhishekam of Sri Karthikeyan (Murugan)):

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

About the Author

Ravikanth Bandi ()

One Reply to “శ్రీ కార్తికేయ అభిషేకము (Lord Murugan Abhishekam)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME