నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ (Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū)

“నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ (Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū)” భక్తి పాట వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to Listen the MP3):

MP3 కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the MP3): నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ (Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū)
****** -: సాహిత్యం:- ******

నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ, పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి
నీ పుట్ట దరికి మా పాపలోచ్చేరు, పాప పుణ్యమ్ముల వాసనేలేని
బ్రహ్మస్వరూపులోయి పసికూనలోయి, కోపించి బుస్సలు కొట్టబోకోయి    || 1 ||

నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ, పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి
అర్థరాత్రి వేళ అపరాత్రి వేళ, పాపమే ఎరుగని పశులు తిరిగేయి
ధరణికి జీవనాధారాలు సుమ్మా, వాటి నీ రోషాన కాటెయ్యబోకు    || 2 ||

నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ, పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి
పగలనక రేయనక పనిపాటలందు, మునిగితేలేటి నా మోహాలభరిణ
కంచెలు కంపలు నడిచేటి వేళ, కంపచాటున ఉండి కొంపతియ్యకోయి    || 3 ||

నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ, పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి
అటు కొండ ఇటు కొండ ఆ రెంటి నడుమ, నాగుళ్ల కొండలో నాట్యమాడేటి
దివ్య సుందర నాగ దేహిఅన్నాము, కరుణించి మమ్మేప్పుడు కాపాడు తండ్రి    || 4 ||

నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ, పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి, పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి || 5 ||

****** -: Lyrics:- ******

Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū, Poṭṭaniṇḍā pālu pōsēmu taṇḍri
Nī puṭṭa dariki mā pāpalōccēru, pāpa puṇyam’mula vāsanēlēni
Brahmasvarūpulōyi pasikūnalōyi, kōpin̄ci bus’salu koṭṭabōkōyi    || 1 ||

Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū, Poṭṭaniṇḍā pālu pōsēmu taṇḍri
Artharātri vēḷa aparātri vēḷa, pāpamē erugani paśulu tirigēyi
Dharaṇiki jīvanādhārālu sum’mā, vāṭi nī rōṣāna kāṭeyyabōku    || 2 ||

Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū, Poṭṭaniṇḍā pālu pōsēmu taṇḍri
Pagalanaka rēyanaka panipāṭalandu, munigitēlēṭi nā mōhālabhariṇa
Kan̄celu kampalu naḍicēṭi vēḷa, kampacāṭuna uṇḍi kompatiyyakōyi    || 3 ||

Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū, Poṭṭaniṇḍā pālu pōsēmu taṇḍri
Aṭu koṇḍa iṭu koṇḍa ā reṇṭi naḍuma, nāguḷla koṇḍalō nāṭyamāḍēṭi
Divya sundara nāga dēhi’annāmu, karuṇin̄ci mam’mēppuḍu kāpāḍu taṇḍri    || 4 ||

Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū, Poṭṭaniṇḍā pālu pōsēmu taṇḍri, Poṭṭaniṇḍā pālu pōsēmu taṇḍri    || 5 ||

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How do I download and listen the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

About the Author

Ravikanth Bandi ()

One Reply to “నాగులాచవితికీ నాగేంద్ర నీకూ (Nāgulācavitikī nāgēndra nīkū)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME