శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన(Sri Murugan Bhajana) II సదా పాహిమాం శ్రీ శంభుకుమార (Sada Pahimam Sri Shambhukumara)

భజనలు (Bhajans)

సేకరణ(Collected From) : “You Tube” Sai Bhajans Ramesh Nayak & Devotees, CD Volume 24 (for cassette volume 4).

“సదా పాహిమాం శ్రీ శంభుకుమార (Sada Pahimam Sri Shambhukumara)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

– Track 9

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3): సదా పాహిమాం శ్రీ శంభుకుమార (Sada Pahimam Sri Shambhukumara)

****** -: Sada Pahimam Sri Shambhukumara II Bhajana Lyrics:- ******

Sada Pahimam Sri Shambhukumara
Sada Pahimam Sri Shanmukhanatha
Sada Pahimam Sri Karunamurte
Sada Pahimam Sri Kartikeya
Sada Pahimam Sri Kumaraguruvara
Sada Pahimam Sri Sainatha

****** -: సదా పాహిమాం శ్రీ శంభుకుమార II భజన సాహిత్యం:- ******

సదా పాహిమాం శ్రీ శంభుకుమార
సదా పాహిమాం శ్రీ షణ్ముఖనాథ
సదా పాహిమాం శ్రీ కరుణమూర్తే
సదా పాహిమాం శ్రీ కార్తికేయ
సదా పాహిమాం శ్రీ కుమారగురువర
సదా పాహిమాం శ్రీ సాయినాథ

****** -: Meaning:- ******

This is a prayer addressed to Lord Muruga beseeching him to protect us from evil forces that may come in the way of our spiritual striving and our effort to merge in the Lord (him self) after getting out of the endless cycle of births and deaths.

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How do I download and listen the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

About the Author

Ravikanth Bandi ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME