పఠన౦ (chanting) II ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరాయ నమః (Om Sri Subrahmanyeswaraya Namaha)

పఠనం (Chanting)

మంత్రం (Mantram) – ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరాయ నమః (Om Sri Subrahmanyeswaraya Namaha)

స్తోత్రము (MP3) వినుటకు మరియు డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేయండి (Please click here to Listen and Download the MP3):: ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరాయ నమః (Om Sri Subrahmanyeswaraya Namaha)

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

About the Author

Ravikanth Bandi ()

One Reply to “పఠన౦ (chanting) II ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరాయ నమః (Om Sri Subrahmanyeswaraya Namaha)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME