శ్రీ ముక్తి నాగ సుబ్రహ్మణ్య సన్నిధి బెంగళూరు (Sri Mukti Subrahmanya Swamy Temple Bangalore)

ఈ టీవిలో ప్రసారమయినటువంటి స్వామి వారి క్షేత వైభవం వివరాలకై ఇచ్చట చూడండి: ఈటీవి తీర్ధయాత్ర – శ్రీ ముక్తి నాగ సుబ్రహ్మణ్య సన్నిధి (Sri Mukti Subramanya Swamy Temple Bangalore | Teerthayatra):

ఎక్కడ ఉన్నది(where is it located)?

– Temple is situated at Ramohalli, 18 kilometers from the Bangalore bus stand.
– It is located 5 kilometers from the Bangalore-Mysore road, after one passes Kengeri, on the way to the Big Banyan Tree.
– One kilometer from the Ramohalli bus stand.

****** స్వామి వారి దర్శనం పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం, శ్రీ స్వామివారిని దర్శించి తరించ గోరుచున్నాము. ******

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ కార్తికేయ అభిషేకము (Lord Murugan Abhishekam)

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి కుంబాభిషేకం (నీటితో అభిషేకించడం), పాలాభిషేకం లేదా క్షీరాభిషేకం (పాలతో అభిషేకించడం), పంచామృతాలతో, పెరుగుతో, నేయితో, చెక్కరతో, తేనెతో, కొబ్బరి నీటితో జరుపబడిన విశేష అభిషేకము.

దివ్య అభిషేకమును వీక్షించడం కోసం, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (please click here to view the abhishekam of Sri Karthikeyan (Murugan)):

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Sri Murugan Bhajana) II గుహ గుహ (GUHA GUHA)

పాడినవారు (Sung by): రాధాకృష్ణ భజన మండలి – తిరునెల్వేళి (Radha Krishna Bhajan Mandali – Tirunelveli)

“గుహ గుహ (GUHA GUHA)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3): గుహ గుహ (GUHA GUHA)
****** -: గుహ గుహ II భజన సాహిత్యం:- ******

గుహ గుహ హే కురతిమనాల కుంజితపాథ హరోం హర
మహాదేవ శివకుమార మురుగ మాయోన్ మరుగ హరోం హర
గుహ శరవణభవ శంభుకుమార శంకరిబాల హరోం హర
హరోం హర హరోం హర

****** -: GUHA GUHA II Bhajana Lyrics:- ******

Guha Guha Hey Kurathimanala Kunjithapatha Haro Hara (or arOharA or ara harO harA)
Mahadeva Shivakumara Muruga Mayon Maruga Haro Hara
Guha Sharavanabhava Shambhukumara Shankaribala Haro Hara
Haro Hara Haro Hara

குஹா குஹா ஹே குறத்தி மணாளா
குஞ்சித பாதா அரோஹரா
மகாதேவனின் குமார முருகா
மாதவன் மருகா அரோகரா
குக சரவணபவ சம்பு குமாரா
சங்கரி பாலா அரோகரா —-குகா

****** -: Meaning:- ******

GUHA – means the resident of the “cave of the heart”.
Kurathimanala – Kurathi is a traditional tribe or caste who does palmistry or fortune telling. Goddess Valli belongs to this caste. And Manala means beloved/husband.
Haro Hara (or) arOharA – is a shortened form of the phrase ‘ara harO harA’. Its meaning is: Oh God Almighty, please remove our sufferings and grant us salvation.
Kunjithapatha – K is for kid, the child within. U is for upstanding, your inner-self.
Mayon Maruga – the nephew of Lord Vishnu
Shambhukumara – son of Goddess Shiva
Shankaribala – son of Goddess Parvati
Sharavanabhava
Sa – attracts all people to your side;
Ra – brings wealth and prosperity in your life;
Va – dissolves competition, diseases, debts and your physical discomforts;
Na – surmounts your problems through enemies;
Bha – attraction through charming;
VA – stops negativity and influence from bad planets and evil forces.

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Murugan Bhajana) II స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య (Swamy Sri Subrahmanya)

భజనలు (Bhajans)

ఆల్బమ్ (Album):   సర్వం భక్తిమయం (నిత్య భక్తిరంజని) (Sarvam Bhaktimayam (Nitya Bhaktiranjani))
సంగీతం స్వరపరచినది (Composer):  శ్రీ బాలు శర్మ (Sri Balu Sharma)
సాహిత్యం (Lyrics):  శ్రీ బాలు శర్మ (Sri Balu Sharma)
గానం (Singer):   శ్రీ గీతా మాధురి(Sri Geetha Madhuri)
“స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య (Swamy Sri Subrahmanya)” భజన వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Bhajana):

భజన (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Bhajana MP3):శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భజన (Murugan Bhajana) II స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య (Swamy Sri Subrahmanya)

****** -: స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య II భజన సాహిత్యం:- ******

స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య (2)
తారకాంతక దివిజనాయక (2)
బాలసుబ్రహ్మణ్య
స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య (2)    || 1 ||

దండాయుధపాణిశౌర్యయదోదండుడే ఆ వేలాయుధుడు అభయవరదుడే (2)
కుక్కుటకేతనుడే మయూరవాహనుడే వల్లీదేవసేన ప్రాణవల్లభుడే (2)
నాగాదినాయకుడీ సుబ్రహ్మణ్యుడే రోగాది నాశకుడీ బ్రహ్మణ్యుడే
పరశివుడికి ప్రణవార్థము బోధన చేసిన మహా బ్రహ్మ తేజుడే
స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య (2)    || 2 ||

కోటిచంద్రసుందరుడే స్వామిస్కందుడే ఆ పళనివేలుడే కుక్కేసుబ్బుడే (2)
స్వామిని కొలిచితే నాగదోష నివారణం స్వామిని సేవించితే వంశవృద్ధిసంతతము (2)
మృత్తికప్రసాదమే రక్షాకవచము స్వామి క్షేత్ర దర్శనమే పూర్వపుణ్యము
కార్తికేయ షడానన శ్రీ గుహ షణ్ముఖ మహాదేవ తనయుడే    || 3 ||

స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య (2)
తారకాంతక దివిజనాయక (2)
బాలసుబ్రహ్మణ్య
స్వామి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య (2)    || 4 ||

****** -: Swamy Sri Subrahmanya II Bhajana Lyrics:- ******

Swamy Sri Subrahmanya (2)
Tarakantaka Divijanayaka (2)
Balasubrahmanya
Swamy Sri Subrahmanya (2)    || 1 ||

Daṇḍāyudhapāṇiśauryayadōdaṇḍuḍē Ā vēlāyudhuḍu abhayavaraduḍē (2)
Kukkuṭakētanuḍē mayūravāhanuḍē vallīdēvasēna prāṇavallabhuḍē (2)
Nāgādināyakuḍī subrahmaṇyuḍē rōgādi nāśakuḍī Brahmaṇyuḍē
Paraśivuḍiki praṇavārthamu bōdhana cēsina mahā brahma tējuḍē
Swamy Sri Subrahmanya (2)    || 2 ||

Kōṭicandrasundaruḍē svāmiskanduḍē ā paḷanivēluḍē kukkēsubbuḍē (2)
Svāmini kolicitē nāgadōṣa nivāraṇaṁ svāmini sēvin̄citē vanśavr̥d’dhisantatamu (2)
Mr̥ttikaprasādamē rakṣākavacamu svāmi kṣētra darśanamē pūrvapuṇyamu
Kārtikēya ṣaḍānana śrī guha ṣaṇmukha mahādēva tanayuḍē    || 3 ||

Swamy Sri Subrahmanya (2)
Tarakantaka Divijanayaka (2)
Balasubrahmanya
Swamy Sri Subrahmanya (2)    || 4 ||

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

Recent Posts

Archives

Categories

Recent Comments

Powered By Indic IME