పఠన౦ (chanting) II ఓం శరవణభవాయ నమో నమః (OM Saravanabhavaya Namo Namaha)

పఠనం (Chanting)

మంత్రం (Mantram) – ఓం శరవణభవాయ నమో నమః (OM Saravanabhavaya Namo Namaha)


“పఠన౦ (chanting) వినుటకు, మరియు డౌన్లోడ్ చేసుకొనుటకు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేయండి (Please click here to Listen & Download the MP3): ఓం శరవణభవాయ నమో నమః (OM Saravanabhavaya Namo Namaha):

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)

“శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)” వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Stotram):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Stotram): శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)

Sahasram-II-Subrahmanya

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

ఉద్యద్భానుసహస్ర (Udyadbhanusahasra) – Murugan Slokam


ఉద్యద్భానుసహస్రకోటిసదృశంశక్తిప్రదంషాణ్ముఖం
గంగాధరగిరిరాజకన్యకప్రియంవేదస్తుతంశ్రీకరం
భవబంధమోచనరక్షణాదక్షభావార్ద్రతత్త్వాత్మకం
సుబ్రహ్మణ్య ఉపాస్మహే సతతం బ్రహ్మణ్యతత్త్వాత్మకం ||

Udyadbhānusahasrakōṭisadr̥śanśaktipradanṣāṇmukhaṁ
Gaṅgādharagirirājakan’yakapriyanvēdastutanśrīkaraṁ
Bhavabandhamōcanarakṣaṇādakṣabhāvārdratattvātmakaṁ
Subrahmaṇya upāsmahē satataṁ brahmaṇyatattvātmakaṁ

    ****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
   ****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ ముక్తి నాగ సుబ్రహ్మణ్య సన్నిధి బెంగళూరు (Sri Mukti Subrahmanya Swamy Temple Bangalore)

ఈ టీవిలో ప్రసారమయినటువంటి స్వామి వారి క్షేత వైభవం వివరాలకై ఇచ్చట చూడండి: ఈటీవి తీర్ధయాత్ర – శ్రీ ముక్తి నాగ సుబ్రహ్మణ్య సన్నిధి (Sri Mukti Subramanya Swamy Temple Bangalore | Teerthayatra):

ఎక్కడ ఉన్నది(where is it located)?

– Temple is situated at Ramohalli, 18 kilometers from the Bangalore bus stand.
– It is located 5 kilometers from the Bangalore-Mysore road, after one passes Kengeri, on the way to the Big Banyan Tree.
– One kilometer from the Ramohalli bus stand.

****** స్వామి వారి దర్శనం పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం, శ్రీ స్వామివారిని దర్శించి తరించ గోరుచున్నాము. ******

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

Recent Posts

Archives

Categories

Recent Comments

Powered By Indic IME