శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)

“శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)” వినుటకు, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (Please click here to listen the Stotram):

స్తోత్రము (MP3) కావలసిన వారు ఈ దిగువ లింకు మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు (Please click here to download the Stotram): శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళి (Sri Subrahmanya Sahasranamavali)

Sahasram-II-Subrahmanya

****** -: ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? (How to Download the MP3?) ******

మొబైల్ ద్వారా (Using Mobile):
Click on “More actions” (Top right corner “:” symbol) -> click on “Download”

లాప్టాప్ ద్వారా (Using Laptop):
Click on “Download” symbol.

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

ఉద్యద్భానుసహస్ర (Udyadbhanusahasra) – Murugan Slokam


ఉద్యద్భానుసహస్రకోటిసదృశంశక్తిప్రదంషాణ్ముఖం
గంగాధరగిరిరాజకన్యకప్రియంవేదస్తుతంశ్రీకరం
భవబంధమోచనరక్షణాదక్షభావార్ద్రతత్త్వాత్మకం
సుబ్రహ్మణ్య ఉపాస్మహే సతతం బ్రహ్మణ్యతత్త్వాత్మకం ||

Udyadbhānusahasrakōṭisadr̥śanśaktipradanṣāṇmukhaṁ
Gaṅgādharagirirājakan’yakapriyanvēdastutanśrīkaraṁ
Bhavabandhamōcanarakṣaṇādakṣabhāvārdratattvātmakaṁ
Subrahmaṇya upāsmahē satataṁ brahmaṇyatattvātmakaṁ

    ****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
   ****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ ముక్తి నాగ సుబ్రహ్మణ్య సన్నిధి బెంగళూరు (Sri Mukti Subrahmanya Swamy Temple Bangalore)

ఈ టీవిలో ప్రసారమయినటువంటి స్వామి వారి క్షేత వైభవం వివరాలకై ఇచ్చట చూడండి: ఈటీవి తీర్ధయాత్ర – శ్రీ ముక్తి నాగ సుబ్రహ్మణ్య సన్నిధి (Sri Mukti Subramanya Swamy Temple Bangalore | Teerthayatra):

ఎక్కడ ఉన్నది(where is it located)?

– Temple is situated at Ramohalli, 18 kilometers from the Bangalore bus stand.
– It is located 5 kilometers from the Bangalore-Mysore road, after one passes Kengeri, on the way to the Big Banyan Tree.
– One kilometer from the Ramohalli bus stand.

****** స్వామి వారి దర్శనం పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం, శ్రీ స్వామివారిని దర్శించి తరించ గోరుచున్నాము. ******

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

శ్రీ కార్తికేయ అభిషేకము (Lord Murugan Abhishekam)

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి కుంబాభిషేకం (నీటితో అభిషేకించడం), పాలాభిషేకం లేదా క్షీరాభిషేకం (పాలతో అభిషేకించడం), పంచామృతాలతో, పెరుగుతో, నేయితో, చెక్కరతో, తేనెతో, కొబ్బరి నీటితో జరుపబడిన విశేష అభిషేకము.

దివ్య అభిషేకమును వీక్షించడం కోసం, ► గుర్తు ఉన్న బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయగలరు (please click here to view the abhishekam of Sri Karthikeyan (Murugan)):

****** సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు ******
****** Sarvaṁ śrīvallīdēvasēnāsamēta śrīsubrahmaṇyēśvarārpaṇamastu ******

Recent Posts

Archives

Categories

Recent Comments

Powered By Indic IME